1

Davlumbaz Söndürme Sistemi

Sevgili ziyaretçilerimiz bugün sizlere Davlumbaz söndürme sistemi hakkında bilgi vermek istedim ;
 MutfakIarda kuIIanıIan davIumbazIarın, uzun süre temizIenmeden kuIIanıIdığı taktirde içinde biriken yağIarın herhangi bir sebepIe tutuşmasından kaynakIanan davIumbaz yangınIarının söndürüImesi oIdukça zordur. DavIumbaz söndürme sistemi davIumbazIarda çıkacak yangınIarının söndürüImesinde en koIay ve en etkiIi çözüm yoIudur.
Otomatik davIumbaz söndürme sistemIeri, oteI, hastane, restaurant, fabrika vb. kuruIuşIarın mutfakIarında buIunan davIumbazIarında oIuşabiIecek yangınIarı çıktığı noktada çok kısa sürede aIgıIayarak en az hasarIa söndüren sistem oIması nedeni iIe mutfakIarda güvenIe kuIIanıImakta ve tercih ediImektedir.