1

İki Şehrin Hikayesi Kitap Özeti oku

İki Şehrin Hikayesi Kitap Özeti oku, İki Şehrin Hikayesi Kitabını oku Ezel dizisi Evet bu kitabı ezel dizisinin yeni bölümünde ramiz dayı okudu. Bende sizler için kitabın kısa özetini paylaşıyorum.
1.KİTABIN KONUSU:
Hayattaki büyün zorluklara rağmen kendi onurları ve düşünceleri için mücadele edenlerin hikayesi.

2.KİTABIN ÖZETİ:
1775 yılının Kasım ayının dondurucu bir gecesinde eski ve saygı duyulan Tellson bankasının temsilcisi Mr.Jervis Lorry, bir posta arabasıyla Dover şehrine gider.Orada son günler, Londradan geri dönmesi için ülkesine çağrılan Lucie Manette adında güzel bir Fransız ile buluşacaktır. Birlikte Parise giderler. Manette nin babası, Dr.Manette,Defargelerin meyhanesinin üstündeki küçük bir tavan arasında gizlenmektedir. Dr.Manette Bastille hapishanesindeki bir hücrede tek başına 18 yıl hapis tutulmuştur. Şimdi, ruhsal dengesi bozulduğundan İngiltereye mülteci olarak götürülecektir. Lorry ve Luci Manettenin Paris gezisine Tellson bankasının Jerry Cruncher adında sadık,garip görünüşlü bir hizmetkârı da eşlik eder.
Defargelerin meyhanesi, Paristeki ihtilalcilerin merkezidir. Eski rejimin baş düşmanı olan Defargeler tavan arasını Dr.Manetteye vermişler ve Dr.Manette de hergün geçmişini hatırlamaya çalışmıştır. Bu arada Bn.Defarge ihtilâl geldiği zaman ortadan kaldırılmasını istediği bütün aristokratların adlarını içeren garip bir atkı örmektedir.
Lucie ve Jarvis Lorrynin yaşlı Dr.Manetteyi Londraya getirmelerinden beş sene sonra, John Barsad adındaki bir adamın İngiltere aleyhine casusluk yapmakla itham ettiği Charles Darney adındaki bir Fransızca öğretmeninin yargılanmasında bulunurlar. Manetteler beş sene önce Fransadan İngiltereye dönerlerken Darneye vapurda rastladıklarını söylerler.DarneyI parlak bir avukat olan,Sydney Carton kurtarır. Carton sanığa o kadar benzer ki diğer avukat Mr.Stryver,sanığı tanıyanların ifadelerini alt üst eder.
Yargılanmadan sonra, Darney ve Carton Manettelerin mütevazi evlerini sık sık ziyaret ederler.Darneyin St.Evemondeler denen bencil Fransız aristokratlarının mirasçısı oldukları anlaşılır.Onlarala hiçbir alışverişte bulunmamaya karar veren Darney Londrada yaşamaya karar vermiştir.
Parlak fakat istikrarsız biri olan Carton,Mr.Stryverın davalarının hazırlanmasıyla görevlendirilirse de çok defa sarhoş olduğundan duruşmalarda hazır bulunamaz.Her iki genç de Lucie ye kur yaparlar.DarneyI seçtiği zaman Carton asil bir hareketle Lucienin seçtiği bir kimse için hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyler.
Darney ve Lucie evlenirler.Fransada ihtilâl patlayıp, ihtilâlciler Bastille hapishanesini basarak mahkumları serbest bıraktıkları zaman, küçük kızları altıyaşındadır.Charles Darneyin amcası St.Evrémondé Markisinin kullandığı arabanın küçük bir çocuğu öldürmesi Fransız köylülerini öfkelendirmiştir.Ãocuğun babası Markisi mahkemeye getiremeyince,yatağında öldürmüş ve bunun sonucunda da asılmıştır.

Bir gün İngilteredeki yeni St.Evrémondé Markisine bir mektup gelir.Darney, mektuptan, ailesinin eski hizmetçisinin ihtilâlciler tarafından hapsedilir.Markise müdahale ederek kendini kurtarmasını rica eder.Çünkü tutuklandığı zaman Charlesin emirlerini yerine getirmeye çalışarak halka aile namına tazminat vermektedir.Darney,şerefli bir düşünceyle,Fransaya giderek bir şeyler yapmaya karar verir.
Böylece,Parise Tellson bankasının bu şehirdeki bir işini yönetecek Jarvis Lorry ile birlikte gider.Darney,şehre gelir gelmez,ülkeye dönen bir aristokrat diye tutuklanır.Haber İngiltere ulaşır ulaşmaz,Lucie ve Manette,yardım için Fransaya giderler.Bastille zindanında uzun yıllar hapsediln Dr.Manette, bu olayın damadının kurtulmasına yardımcı olacağını düşünür.
Manetteler Parise geldiği zaman terör rejimi tam bir egemenlik kurmuştur. Kana susamış ihtilâlciler,yaşlı doktora saygı gösteriyorlarsa da,Defargelerin St.Evrémondé ailesi mensuplarına besledikleri nefret öylesine derindir ki,Darney mahkeme önüne çıkarılmadan önce,bir buçuk yıl hapis yatar.Bütün bu süre zarfında Lucie kocasını göremez.
Darney ,sonunda mahkeme önüne çıkarılır.Bn.Defarge mahkeme salonunun ön sırasında oturur,şeytani atkısını örer ve Darneyin öldürülmesini ister.Charles, St.Evrémondélerle hiçbir alış-verişi olmadığını söyler ve gerçekte ailenin servetinin yıllarca zarar verdikleri halka geri verilmesini emrettiğini söyler. Halkın saygı duyduğu Dr.Manette adının lehine konuştuğu zaman, mahkemedeki dinleyiciler kendisini alkışlarlar.Darney serbest bırakılır.
Mahkeme kendisini serbest bırakmakla beraber,Darneyin Fransadan İngiltereye gitmesine izin vermez.Manetteler bu zaferi henüz kutlamamışlardı ki, Darney yeniden tutuklanır.Defargeler ve kimliği belirtilmeyen esrarengiz bir tanık onu, halk düşmanlığıyla suçlamıştır. Darney,hücresinde teselli edilemez bir durumda kendisini suçlayanın kim olabileceğini , Lucienin eski sadık himetçisi Bn.Pross , uzun yıllardır görmediği kayıp kardeşini Paris sokaklarında görür.Bu senelerce önce İngilteredeki mahkemede Darney aleyhine tanıklık yapan hain John Barsaddır.
Şimdi,Sydney Carton da Paristedir.Ãhtilâlcilerin bir casusu olarak Barsadla görüşür. Kendisini, daha önce İngiltere için casusluk yapmış biri diye teşhir edeceği tehtidinde bulunarak, onunla gizli bir antlaşma yapar.
Darneyin yeni mahkemesinde,Mr.Deuarge,St.Evrémondeları iğrenç suçlamalarla karalayan bir liste çıkarır.Adam, Dr. Manettayı da, Darney aleyhindeki tanıklar arasında gösterir. Bu önemli belge, ihtiyar doktor tarafından Bastilledeki hapis hayatı sırasında yazılmış ve ihtilâlciler burasını ele geçirdikleri zaman Defarge,Dr.Manettenin hücresinde bulmuştur.
Belgede St.Evrémondé Markisinin dehşet saçan bir suçu nasıl işlediği ve tutuklandığı anlatılmaktadır.Soyluların hukukuna göre Markis Bn.Defargein kız kardeşi yoksul bir kızın ırzı geçmiştir.Kız ölüm döşeğindeyken Dr.Manette Evrémondé ailesini lanetlemektedir.
Uzun yıllar unutulan bu belgenin hakimler üzerinde etkisi olur.Bunu yazdığını reddetmesine ve hakimlerden merhamet dilemesine rağmen,Dr.Marnettenin sözleri göz önüne alınmaz Darneyin atalarının işlediği suçların cezasını çekmesi kanaatiyle 24 saat içinde giyotinle öldürülmesine karar verilir.Fakat yıllardı kendisini terkeden Sydney Carton, şimdi sevdiği kadının kocası adına hareket etmeye karar verir.Şantaj yaptığı Barsadın yardımıyla, Barneyin hücresine girmeyi başarır.Kendisi ile elveda içkisi içeceğini söyleyerek Barneyin içkisine uyuştutucu madde katar ve onunla elbiselerini değiştirir.Mahkuma çok benzediğinden Carton,Darneyin adına giyotin altına yatacaktır.


Bu arada Bn.Defarge Lucienin küçük kızı da dahil bütün aileyi ihbar etmek için Manettenin evine gider. Bn.Pross Darneyler Fransadan kaçarken onun onları yakalamasını engeller.Bu sırada Bn.Defarge Bn.Prossla boğuşurken kendi silahıyla kendini öldürür.
Tüm bu olaylar olurken Carton giyotine götürülüyordur.Ãdam anı gelip giyotin düşmeden önce söylediği söz aynı zamanda kitabında sonu olur:
Şimdiye kadar yaptığım her işten çok daha iyi bir iş yapıyorum.Şimdiye kadar böyle bir huzura kavuşmamıştım.

3.KİTABIN ANA FİKRİ
Hayattaki bütün zorluklara rağmen kandi onurumuz ve düşüncelerimiz dğrultusunda mücadele etmeliyiz.
4.ROMANDAKİ KARAKTERLER:
Dr.Alexandre Manette: Bir zamanların güçlü parlak doktoru;Bastille zindanında geçirdiği on sekiz sene sonunda hemen hemen yıkılmıştır.
Lucie Manette: Dr. Manettenin kızı,Darneyin karısı;kocasına ve ailesine bağlı bir kadın.
Charles Darney:St.Evrémondé Markisininin ve aristokratların zulmüne karşı cephe alan yeğeni.
Sydney Carton:Kendi kendisini yıkan,fakat parlak bir avukat.
Madam Defarge:Aristokratlardan intikam almaktan başka bir şey düşünmeyen biri.
Bn.Pross:Lucienin kaba ve güçlü hizmetçisi ve arkadaşı.

5.ROMAN HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER

Usta bir yazar olan Charles DICKENın bu romanı gerçekten okunmaya değer.

6.YAZAR HAKKINDA BİLGİ:
Charles DÃCKENS
1812 yılında Landportta doğdu.İngiliz edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir.Doklarda çalışan küçük bir memurun oğludur.Çocukluğu sıkıntılar içinde geçti.Babasının hapse girmesi nedeniyle iyi bir öğrenim yapamadı.Küçük yaştan itibaren hayatını kazanmak zorunda kaldı.Bir noterin yanına katip olarak girdi;kendi kendini yetiştirdi.Mizah yanı çok güçlü bir insandı.Boz takma adıyla yayınladığı resimli mizah hikayeleri çok beğenildi.Oldukça üretken bir yazar olarak tanımlanır.Özellikle toplum sorunlarını işledi.Romanda kişiler basit tabakalardan seçilmesine rağmen, davranışları,karakterleri,konuşmaları ile günlük hayatta sık sık rastlanan kişilerdir.Aslında bu kişilerle İngiliz toplumunun düzeltilmesi gereken kurumlarını;sözgelimi borçlu hapishaneleri,fabrikaları,yatılı okullar gibi konuları eleştirmiştir.Bu yönüyle bir sosyal reformcu yazar niteliği göstermektedir.Bu tutumuyla hükümeti harekete geçirmeyi umut ediyordu. Kendisinden sonra gelen bir çok sanatçıyı etkiledi.1870 yılında öldüğü zaman büyük adamlar için ayrılan Westminster Abbey mezarlığına gömüldü....


İşte Kitap böyle devam ediyor. Kitabı okumanızı tavsiye ederim ŞAHSEN BEN en kısa zamanda okuyacağım. !

28 Kasım 2010 Kpss Orta öğretim Soru ve Cevapları

28 Kasım 2010 Kpss Orta öğretim Soru ve Cevapları'nı Kpss kendi sitesinde yayınlayacaktır. Ösym'NİN dışındakı siteler sizlere yanlış bilgi verebilir. Lütfen Ösym dışındakis itelerdeki cevaplara inanmayınız.

Kpss Sınav Sonuçları 28 Kasım 2010

Kpss Sınav Sonuçları 28 Kasım 2010'da Yapılan Kpss sınav sorularının cevaplarının bir kısmı yayınlanmış olabilir ama henüz kpss Sınav sonuçları açıklanmadı. Bir ay içerisinde açıklanacağı düşüncesindeyiz.

Kasabanın Sırrı izle 29 Kasım 2010 Star Tv

Kasabanın Sırrı izle 29 Kasım 2010 Star Tv'de ilk kez yayınlanacak bu Korku dolu film saat 22:00'da başlayacak. Neyse uzatmaya gerek yok film zaten bugün akşam 10'da tv ekranlarında olacak izlemeyi unutmayın.

Yemekteyiz Final izle 3 Aralık 2010

Yemekteyiz Final izle 3 Aralık 2010 Cuma günü Final açıklanacak.
Yemekteyiz Final izle 3 Aralık 2010 Birincisi belirlenecek. Yemekteyiz programının bir özeti olmadığı için 3 Aralık 2010'da Tv ekranlarından izlemenizi tavsiye ederim.

Rengarenk izle 29 Kasım 2010 Fox Tv

Rengarenk izle 29 Kasım 2010 Fox Tv'de Saat  23:30'da Başlayacak.
 Rengarenk Programının bu hafta birbirinden renkli konukları var. Survivor yarışmasının aşıkları - Hakan Hatipoğlu - Gizem Akın ve Hem gazeteci hemde yazar olan Ece Vahapoğlu Bir zamanların efsane futbolcusu Tanju Çolak, Şarkıcı Metin Arolat Ve Oyuncu Merve Sevi'de konuklar Arasında.

Wwe Smackdown 3 Aralık 2010 izle

Wwe Smackdown 3 Aralık 2010 'da Yine sizleri ekranlarınızın başına kilitleyecek.
Wwe Smackdown 3 Aralık 2010 izle Rey Mysterio ve diğerleriyle geliyor.
3 Aralık 2010 Cuma Wwe Smackdown izle Fox tv'de Yine saat 23:30'da yayınlanacak.
Wwe Smackdown 3 Aralık Rey mysterio izle'Mek isteyenler 3 aralıkta Tv ekranları başından ayrılmasın Unutmayın Smack Down Her Cuma Fox tv' desaat 23:30'da başlıyor.

Tetikçi izle 28 Kasım 2010 Atv

Tetikçi izle 28 Kasım 2010 Atv'de yayınlanacak. Ve yine o geliyor. Tetikçi Chev Chelios yine iş başında Tetikçi filminin ilk serisi bugün saat 22:45'te Atv'de yayınlanacak izlemenizi tavsiye ederim.Film İlk olarak 2006 yılında sinemaya sunulmuştu.

Vur Emri İzle 28 Kasım 2010 Kanal D

Vur Emri İzle 28 Kasım 2010 Kanal D'DE tV'DE ilkkez yayınlanacak olan bu film saat 22:45'te başlayacak. Pazar günü bizleri Türü: Dram olan bir film bekliyor. Film 2007'de çıkmasına rağmen ilk defa türk televizyonlarında 3 yıl sonra yani 2010'da yayınlanıyor.

Arka Sıradakiler Dizisi Saat Kaçta Başlayacak 28 Kasım 2010 Fox Tv

Arka Sıradakiler Dizisi Saat Kaçta Başlayacak 28 Kasım 2010 Fox Tv'de Saat 19:45'te başlayacak. Oktay - İbo ve diğerlerini izlemek için fox tv'den ayrılmayın.

Kapımdaki Casus izle 28 Kasım 2010 Star

Kapımdaki Casus izle 28 Kasım 2010 Star Tv'de yayınlanacak.
Film Star Tv haber bültenin'den hemen sonra saat 20:00'da başlayacak.Ayrıca Film 2010 yapımlı İzleyin eğleneceksinizdir.

Kanlı Teklif izle 28 Kasım 2010 Fox

Kanlı Teklif izle 28 Kasım 2010 Fox Tv'de Yayınlanacak olan bu film bu defada saat 23:30'da başlayacak. Tam olarka bir hafta önce'de yayınlanmıştı bu film bir daha yayınlıyorlar bende tam olarak anlamadım. Neyse iyi seyirler.

Aras Aydın | Facebook Adresi


Aras Aydın | Facebook Adresi  Aras Aydın'ın kendi facebook adresini şuanda bilmiyoruz. Ama onun adına kurulmuş Facebook gurupları var.

Aras Aydın biyografi

Aras Aydın biyografisi - Öğretmen kemal Dizisi Oyuncularından aras aydın kimdir sorusunu yanıtlayacak bir yazı ekliyoruz.

Gerçek Adı :Aras Aydın.
Doğum Yeri: Eskişehir
Mesleği: Oyunculuk

Aras Aydın Çok yakışıklı bir oyuncu başarılar.

Öğretmen Kemal Dizisi Saat Kaçta Başlıyor 27 Kasım 2010

Öğretmen Kemal Dizisi Saat Kaçta Başlıyor, başlayacak 27 Kasım 2010 yine bu bilgiyi pckolia sizler için paylaşıyor. Öğretmen Kemal Dizisi 27 Kasım 2010 izle'mek istiyorsanız saat 19:45'te fox tv ekranları başında olun.

Ölümcül Deney izle Atv 27 Kasım 2010

Ölümcül Deney izle Atv 27 Kasım 2010'da saat 00:30'da yayınşanacak bu filmi kaçırmayın diyorum. Film 2007 yapımlı.Filmin türü : Aksiyon - bilim kurgu - korku - gerilim içeriyor.Aeon Flux izle 27 Kasım 2010 STAR TV

Aeon Flux izle 27 Kasım 2010 STAR TV'de saat 23:30'da başlayacak.Film 2005 Yapımlı. Film günümüzden 500 yıl sonra yayılan bir virüsü ve bu virisü yok etmeye çalışan insanları anlatıyor. Dahasını filmi izleyerek görelim.


Yemekteyiz Final İzle 26 Kasım 2010 Cuma

Yemekteyiz Final İzle 26 Kasım 2010 Cuma günü Final yapılıyor.
Yemekteyiz Final İzle 26 Kasım 2010 Cuma kim kazandı bugün belirlenecek Yemekteyiz severleri heycanla bekliyor.
Yemekteyiz Final İzle 26 Kasım Show Tv'de Haftanın son bölümü yayınlanacak. Bakalım Kim birinci olacak. 20.000'tl'yi kim kazanacak ?

Yemekteyiz Final İzle 27 Kasım 2010 Cuma

Yemekteyiz Final İzle 27 Kasım 2010 Cuma günü Final yapılıyor.
Yemekteyiz Final İzle 27 Kasım 2010 Cuma kim kazandı bugün belirlenecek Yemekteyiz severleri heycanla bekliyor.
Yemekteyiz Final İzle 27 Kasım Show Tv'de Haftanın son bölümü yayınlanacak. Bakalım Kim birinci olacak. 20.000'tl'yi kim kazanacak ?

Hayrettin 8. Bölüm izle 27 Kasım 2010

Hayrettin 8. Bölüm izle 27 Kasım 2010 'da Star Tv'de başlıyor.
Hayrettin 8. Bölüm izle 27 Kasım 2010 Cumartesi günü Star Tv'de Saat 00:30'da Yayınlanacak. Gülmek İsteyenler hayrettin'i izlesin.

Wwe Smackdown Rey Mysterio izle 26 Kasım 2010 Cuma

Wwe Smackdown Rey Mysterio izle 26 Kasım 2010 Cuma günü Rey'in kavgasını heycanla bekleyen Smackdown severleri hazır oLun.
Wwe Smackdown izle 26 Kasım 2010 Cuma
günü Yayınlanacak olan smackdown 23:30'da başlayacak.
Smackdown 26 Kasım 2010 Fox Tv seyret'mek istiyorsanız. Saat 23:30'da Fox tv ekranları başında olun.

Geniş Aile izle Star Tv Saat Kaçta Başlıyor ? 26 Ekim 2010

Geniş Aile izle Star Tv Saat Kaçta Başlıyor, başlayaca,saati ? 26 Ekim 2010 gibi sorularınızın cevabını pckolia paylaşıyor.

Geniş Aile bugun saat 20:00'da başlayacak.

Kurtlar Vadisi Pusu Saat Kaçta Başlayacak ? 25 Kasım 2010

Kurtlar Vadisi Pusu Saat Kaçta Başlayacak  başlıyor ? 25 Kasım 2010 'da yuine aynıs aatinde yani : 20:30'da Atv ekranlarında olacak.

Dilara Karagöz - Yemekteyiz

Dilara Karagöz - Yemekteyiz kaçıncı oldu, Yemekleri, Nereli Gibi bilgilerin bazılarını ilk olarak pc kolia sizlerle paylaşıyor. Sitemiz Bir Kaç gÜn sonra Dilara hanımın resimlerinide paylaşacaktır.

Dilara Hanım Yeni Evli.
Ankaralı

Ve 3 Kardeşler. İki tane Ablası Var. 


Dilara HANIM'a şimdiden başarılar diliyoruz.:)

Mirozan Gökçe - Yemekteyiz


Mirozan Gökçe - Yemekteyiz, yemekleri,Kaçıncı oldu, nereli
gibi bilgilerin bazılarını sizlerle paylaşıyorum.


Mirozan Bey 32 Yaşında bekar Muş doğumlu ama İstanbulda yaşıyor.
Müzikle Uğraşıyor Ses Sanatçısı.

Şule Karabacak - Yemekteyiz

Şule Karabacak - Yemekteyiz yarışmacılarının bir diğeride Şule hanım. Şule Hanım 33 Yaşında. Ayrıca Bekar. Resim yapmayı kitap okumayı ve yemek yapmayı çok seviyor. Yarışmaya daha çok arkadaşlarının önerisi ile katılmış.

Şule Karabacak Kaçıncı olacak merakla bekliyoruz.Alp Okan - Yemekteyiz

Alp Okan - Yemekteyiz programı 22 ekimde yeni yarışmacıları açıklandı. Alp Okan Bekar ve yemekteyiz'e Eğlence amaçlı katılan yarışmacılardan Ayrıca alp Bey bir piyanist.

Ezel Dizisi Saat Kaçta Başlayacak 22 Kasım 2010

Ezel Dizisi Saat Kaçta Başlayacak 22 Kasım 2010 atv'de başlayacak ayrıca haberlerden hemen sonra yani saat :20:00 da başlıyor.

Yetenek Sizsiniz izle Saat Kaçta Başlıyor ? 21 Kasım 2010

Yetenek Sizsiniz izle Saat Kaçta Başlıyor ? 21 Kasım 2010 da yayınlanacak olan bu yarışma programı yepyeni bölümüyle gleiyor. Program bugün saat 20:00'da başlayacak. Şimdiden iyi seyirler Yetenek sizsiniz. :)

Arka Sıradakiler Dizisi Saat Kaçta Başlayacak 21 Kasım 2010 Pazar

Arka Sıradakiler Dizisi Saat Kaçta Başlayacak başlıyor 21 Kasım 2010 Pazar ve yine arka sıradakiler dizisi sizlerle. Haftanın Son günü Arka Sıradakiler dizisi bizi Yalnz bırakmıyor Dizi saat 19:45'te ekranlarda olacak. Fox tv'de kaçırmayın ;)

Özel Birlik izle 21 Kasım 2010 Star tv

Özel Birlik izle 21 Kasım 2010 Star tv ve 2006 yapımı bir filmle yeni haftaya başlayacağız Bu film saat 22:15'te başlayacak. Ayrıca film aksiyon dolu sahneler içeriyor. İzleyijn.pckolia

Kanlı Teklif izle 21 Kasım 2010 Fox Tv

Kanlı Teklif izle 21 Kasım 2010 Fox Tv'de saat 23:30'da yayınlanacak bu film   Aksiyon, Western, Dram içerikli.  Film toplamda 90 dakika ve 2005 yapımlı. Umarım beğenirsinizizlemeyi unutmayın.

Turnuva izle 21 Kasım 2010 Atv

Turnuva izle 21 Kasım 2010 Atv Bugün Atv'de yayınlanacak olan bu film hakkında kısa bir bilgi vermek istedim .

Konusu : Aksiyon severler ekran başına! 30 tetikçinin ölesiye mücadelesinde sadece bir kişi hayatta kalacak 10 milyon dolar onun olacak…

 Film saat :23:00'da başlayacak

Ayrıca film okadarda eski deil 2009 yapımlı

En Güzel 100 Yabancı Slow Şarkı Dinle 2010

En Güzel 100 Yabancı Slow Şarkı Dinle 2010 dinlemek isteyen arkadaşlar için.Disko Kralı Saat kaçta başlıyor ? Saat Kaçta Başlayacak 20 Kasım 2010

Disko Kralı Saat kaçta başlıyor ? Saat Kaçta Başlayacak 20 Kasım 2010 tarihi. Bayram'ın son günü disko kralına ara verilmiyor. Program saat  00:30'da başlayacak. İyi gülmeler .d

KANAL D

Küçük Sırlar Dizisi Saat Kaçta Başlıyor ? 27 Kasım 2010 Cumartesi

Küçük Sırlar Dizisi Saat Kaçta Başlıyor - başlayacak ? 27 Kasım 2010 Cumartesi günü yine Kanal D ekranlarında saat 20:00'da başlayacaktır. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. pckolia

Şahnaz Çakıralp Sevişme Sahnesi izle


Şahnaz Çakıralp Sevişme Sahnesi izle, Yada Şahnaz Çakıralp Sevişme Sahnesi videosu izle Kirli beyaz dizisinde'de yer alacak olan güzel oyuncunun sevişme sahneleri varmış ama bulamadım bu nedenle en güzel ve çekici resimlerini sizler için paylaşıyorum.


Kirli Beyaz Dizisi - Şahnaz Çakıralp Biyografisi Oku

Kirli Beyaz Dizisi - Şahnaz Çakıralp Biyografisi Oku mak isteyenler için paylaşıldı bu yazı. Bildiğiniz gibi biyografi kişinin hayatı yani öz geçmişi demektir. Neyse biliyorsunuzdur bunu .


Kirli Beyaz Dizisi Şahnaz Çakıralp Hakkında bu bilgileri bulduk ve paylaşıyoruz.

Şahnaz Çakıralp, 1 Ekim 1975’de İstanbul Kanatlarımın Altında’da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve iş kadını bir annenin kızı olan Çakıralp, daha çocuk yaştayken ailesiyle birlikte Viyana, Avustralya’da Yarasa Opereti’ni (Die Fledermaus - The Bat Lit) izlediğinde yapacağı mesleğe karar vermişti. Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra tutkusu haline gelen tiyatro oyunculuğu için, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Tiyatro sahnesinde 'İbiş'in Rüyası', 'Acaba Hangisi' (Lily&Lily), 'İdeal Koca' (An Ideal Husband) gibi oyunlarda oynayan Çakıralp, Tiyatro İstanbul ekibine dahil oldu. Karl Markovics’in sahneye koyduğu, Avusturya yapımı operet ‘Istanbul Way’de rol alan genç oyuncu, parlayan bir yıldız olarak dikkatleri üzerine çekti. 1997 yapımı Alman televizyon filmi ‘The Road After Istanbul’ (Die Strasse nach Istanbul) adlı filmde Wolfram Berger ve oyuncu Tuncel Kurtiz’le birlikte başrol oynadı. Bu filmde oynadığı sırada, 2 yıl önceki Istanbul Way operetindeki başarısının ardından bir anlamda oyuncunun çocukluk hayalleri gerçek oldu ve Johann Strauss’un Yarasa Opereti'ndeki 'Ida' rolü kendisine teklif edildi. Sahnede oyunculuğuyla ve sesiyle büyük beğeni toplayan Çakıralp, tüm dünyadan güzel eleştiriler aldı. Avustralya’da Romy Schineider'a benzetilen başarılı oyuncuya, Schineider’ın hayatını konu alan bir filmde oynaması için de teklif götürüldü. Fakat Çakıralp, eğitimini bölmemek adına teklifi geri çevirdi.

1998’de Halit Refiğ’in yönettiği Affet Bizi Hocam adlı dram ağırlıklı dizi filmde rol aldıktan sonra, 1999’da yine bir televizyon dizisi olan Aşkın Dağlarda Gezer’de oynamaya başladı. Özcan Deniz ve Şevval Sam’ın başrolünde olduğu, halktan büyük beğeni toplayan dizide 'Rosa' rolünde olan Çakıralp, aynı yıl Behzat Uygur ve Süheyl Uygur’la birlikte Uzaydan Adam Çıkmaz adlı komedi tv dizisinde rol aldı.

2000’de tecrübeli oyuncu Vanessa Redgrave ve Işık Yenersu’yla birlikte Turan Yavuz’un yönettiği, Büyükadada Sürgün (Exile In Buyukada) adlı belgesel filmde rol aldı. Leon Trotsky’nin İstanbul’daki sürgün yıllarını anlatan The Prophet Outcast (Kahinin Tahmini) adlı kitaptan sinemaya uyarlanan yapımda, Türkan Kılıç ve Tan Sağtürk de yer aldı ve 2000 Milan Ulusal Film Festivali’nde (Milan International Film Festival) En İyi Belgesel Film ödülünü kazandı. Yine 2000 yılında başrollerinde Müjde Ar, Erkan Can, Savaş Dinçel ve Uğur Polat’ın olduğu Serdar Akar filmi Dar Alanda Kısa Paslaşmalar’da Nurten karakterini canlandırdı. Filmdeki performansıyla 22. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2002’de Halil Ergün, Meltem Cumbul ve Tarık Akan’ın başrolünde oynadığı Abdülhamit Düşerken adlı geniş oyuncu kadrosuna sahip tarihi dram filminde rol aldı. Kurşun Asker ve Üzgünüm Leyla adlı televizyon dizilerinin ardından 2003’de 'Şizofren Aşk' adlı televizyon filminde başroldeydi. 2004’te Ünal Küpeli’nin yönettiği Aşk Mahkumu adlı dizide Kerem Alışık’la başrolleri paylaştı. Aynı yıl Ferhan Şensoy’un gerçek bir olayı konu alarak yazdığı ve Mert Baykal’ın yönettiği Pardon adlı komedi dram filminde, başrol oyuncuları Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş ve Bülent Kayabaş’la birlikte Asuman rolünde izleyici karşısına çıktı. 2005’de Bergüzar Gökçe Korel’le birlikte Cemalim adlı televizyon filminde oynayan (Şerife rolünde) Çakıralp, 2006’da Kuşdili ve 'Keriman Kızıltan' karakterini canlandırdığı Hatırla Sevgili adlı dizilerde rol aldı. Tiyatrodan da asla vazgeçmeyen ve bununla ilgili olarak, hep kendinden büyük yaşta oyuncularla oynamasının onun için büyük bir şans olduğunu düşünen Çakıralp’e göre; kuliste en küçük olmak büyük tecrübe kazandırdı.

Sanat hayatının yanısıra siyasete de ilgi duyan Çakıralp, “2002 seçimlerinden önce ülkenin durumunu, koşullarını değerlendirdiğimde, bir sanatçı olarak siyasete girmek ve katkıda bulunmak gereksinimini duydum” diyerek, Deniz Baykal’a bu önerisini iletti. Olumlu yanıt alan Çakıralp, böylelikle CHP’ye girdi. Eylül 2002’de yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan Deniz Baykal'ın 68 kişilik blok listesinde yeraldı ve 656 delegeden 648'inin oyunu aldı.

Tamamı 80 kişiden oluşan Parti Meclisi yönetim listesine, Baykal'ın yakın kurmayları Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen gibi isimleri de geride bırakarak 33'üncü sıradan girdi. Fakat siyasi duruşu ve Parti Meclisi’ne girerken aldığı yüksek oylara rağmen, 'Partide vitrin olarak kullanılıyor' eleştirilerine maruz kalmaktan kurtulamadı. Bu tür eleştirilerin, siyasette sanatçıların ve kadınların önlerini kesmek amacındakilerden geldiğini düşünen Çakıralp ise bir röportajda tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:


Yıllardır sanat yaşantım ve takip ettiğim çizgi ortada. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarım böyle bir yakıştırmanın doğru olmadığını göstermiştir. Böyle bir bakış açısına sahip olanlar, kadınların ve sanatçıların siyasette önlerini kesmek isteyenlerin ortaya attığı tezlerdir. Parti Meclisi'ndeki görevimi layıkıyla yapacağım. Vazifelerimi aktif olarak yerine getireceğim. Partimin bir neferi olacağım. Ayrıca sanat yaşamım da devam edecek. Çünkü bütün beklentilerim sanatımla ilgili.

Tıpkı benim gibi, meclisimizdeki hiçbir üye de asla emir kulu olmayacaktır. Bu Meclis'te herkesin düşüncelerini özgürce söyleyeceğine inanıyorum. Partiyle ilgili tüm tartışmaların bu çatı altında özgürce yapılacağına inanıyorum.

Türkiye'de özellikle sanatçılar ve kadınlar siyasetten uzaklar. Ben hem sanatçıların hem de kadınların daha yoğun olarak siyasetle ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hem bir sanatçı olarak, hem de kadın olarak Parti Meclisi'ne seçilmem bu bakımdan çok çok önemlidir. Bundan sonra daha çok kadınımızı siyasetin içinde görmeyi umut ediyorum. Parti tabanı için kadın sanatçının seçilmesi çok olumlu bir yenilik olarak karşılanmış olacak ki CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda bu kadar çok oy almışım.

Şahnaz Çakıralp, Tiyatro İstanbul kadrosunda çalışmaya devam ediyor ve oyunculuk kariyerini müzikallerde oynayarak sürdürmek istiyor. Haftada iki akşam Radyo 24’te gündemden isimleri konuk ettiği ‘Şahnaz Çakıralp’le 120 dakika’ adlı bir program yapıyor.


Oyuncuya Kirli Beyaz dizisinde başarılar diliyoruz.

Kirli Beyaz Dizisi Oyuncuları - Oyuncu Kadrosu

Kirli Beyaz Dizisi Oyuncuları - Oyuncu Kadrosu'nu ilk pc kolia paylaşıyor.

Fox Tv ekranlarında yep yeni bir dizi başlıyor. Bu dizinin oyuncuları :

  • BURCU KARA
  • SARP LEVENDOGLU
  • MUSTAFA UĞURLU
  • İDİL FIRAT
  • RAGIP SAVAŞ
  • AYÇA ZEYNEP AYDIN
  • ŞAHNAZ ÇAKIRALP
  • Ezgi Sözüer 
  • Almila ULUER

Harry Potter 7 izle Türkçe Dublaj Full izle - Sinema Çekimi izle

Harry Potter 7 izle Türkçe Dublaj Full izle - Harry Potter 7 izle Türkçe Dublaj hd izle mek isteyenler sinemaya akın ediyorlar Sinemalardan kısa bir süre sonra harry potter filmi net aleminde yayılacaktır. Harry Potter 'in Son serisi çok ses getireceğe benziyor.Küçük Sırlar 27 kasım 2010 izle

Küçük Sırlar 27 kasım 2010 izle Küçük sırlar dizisini 27 kasım gunu kanal d ekranlarında 20:00 da izleye blırsınız.

Hancock izle 21 Kasım 2010 STAR TV


Hancock izle 21 Kasım 2010 STAR TV'DE tv'de ilkkez yayınlanacak bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Bir adamın dünyayı kurtarmasını anlatıyor. Ama bu adamdann hiç kimse hoşlanmıyor. Neyse daha fazlası için filmi izleyin pckolia'dan bu kadar.d
Güzel Dedektif izle 20 Kasım 2010 KANAL D

Güzel Dedektif izle 20 Kasım 2010 KANAL D EKRANlarında yayınlanacak olan bu filmi izlemenizi tavsiye ederim Küçük sırlar dizisinin hemen ardında yani saat 22:45'te yayınlanacak olan bu film bir kadın dedektifin hayatını anlatıyor.

Turkcell 10 Tl ye 2 Saat bedava yapmak

Turkcell 10 Tl ye 2 Saat bedava yapmak isteyenler için paylaşıyorum Bu yazıyı. Bu yazı tüm Selocanlar için gelsin xD


***Hediye 10 TL'yi isterseniz BEDAVA yazıp 2733'e gönderip 2 saat bedava konuşma paketini almak için isterseniz diğer GSM harcamalarınız için özgürce kullanabilirsiniz!
Tüm Selocanlara bu bilgi yeterli olmuştur umarım :)

Küçük Sırlar Saat Kaçta Başlayacak - Kaçta Başlıyor ? 20 Kasım 2010

Küçük Sırlar Saat Kaçta Başlayacak - Kaçta Başlıyor ? 20 Kasım 2010 Cumartesi Günü Küçük Sırlar Dizisi Kanal'D in geçen Bölümünün bir kısmı özet  olarak yayınlanacaktır Sonrada yeni bölüm yayınlanacaktır.EKRANLARINDA saat 20:00'da başlayacak. Öncelikle Küçük Sırlar Dizisin Şimdiden iyi seyirler.20 kasım pckolia

Tetikçi 2 Yüksek Gerilim 20 Kasım 2010 Fox TV

Tetikçi 2: Yüksek Gerilim 20 Kasım 2010 Fox TV tetikçi 2 filmi İlk defa Fox Tv'de yayınlanacak. Film  20 Kasım 2010 Cumartesi Günü Saat 22:15'te Başlayacak. Sinemada izemek isteyipte  izleyemeyenler için büyük bir şans.

Hayrettin Saat Kaçta Başlıyor ? - Star Tv

Hayrettin Saat Kaçta Başlıyor ? - Star Tv Bildiğiniz gibi star tv'de hayrettin adında bir komedi programı yayınlanıyor. Hayrettin saat 00:45'te yayınlanacak. İyi gülmeler.

Bir Erkeğe Onu Sevdiğini Nasıl Söylersin

Bir Erkeğe Onu Sevdiğini Nasıl Söylersin ' Sorusunu merak eden bayanlar için paylaşıldı bu yazı.


Bir erkekten hoşlanıyorsanız ona direk söyleyin yani. Ben bunu biliyorum .d:D Çıkma teklifi etcek değilsiniz ya .d

Testere 7 (SAW 7) Ne zaman Vizyonda ?


Testere 7 Ne zaman Vizyonda çıkacak ve vizyona giriyor ? Diye merak edenlerin sorusunu yanıtlamaya geldim.
Bildiğiniz gibi testere filminin 7.'side çekildi ve bu film 23 ekimde türkiyede sinemalarda yayınlanacak testere tutkunlarının izlemesini tavsiye ederim.

Testere 7 filmini full izle - Saw VII (7) 2010 türkçe dublaj full izle

Testere 7 filmini full izle - Saw VII  (7) 2010 türkçe dublaj full izle
İlk defa pc kolia sitesi Testere 7 filmi türkçe dublaj izle hakkında kapsamlı bir bilgi paylaşıyor.

Adı: Testere 7
Türü: 3 Boyutlu, Gerilim, Gizem, Korku, Polisiye, Psikolojik, Suç
Yapımı: 2010 ~ ABD, İngiltere
Yönetmeni: David Hackl, Kevin Greutert
Senaryosu: Patrick Melton, Marcus Dunstan
Senaryo (Kitap): Leigh Whannell, James Wan
Yapımcısı: Leigh Whannell, James Wan, Mark Burg
Görüntü Yönetmeni: David A. Armstrong
Müziği: Charlie Clouser
Tarihi: 23 Ekim 2010 (ABD)
Testere bu defada 7. serisini Çekti Testere 7 filmi 23 Ekim 2010 tarihinde sinemalarda yayınlanmaya başlayacak testere tutkunlarını yeni maceralar bekliyor.Umarım testere 7 hakkındakı düşüncelerinizi bu videolar yanıtlamıştır.