1

2012 KPSS sonuçları açıklandı

Kpss Sınav Sonuçları 
KPSS'ye göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.
KPSS-2011/2: Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Sonuçları
 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Yerleştirme işlemi sonrası, ortaöğretim düzeyinden 529, önlisans düzeyinden bin 696, lisans düzeyinden ise 4 bin 222 kişi olmak üzere toplam 6 bin 447 aday kamu kurumlarına yerleştirildi

İnternet Hastane Randevusu Sistemi

Sakın internet üzerinden randevu aIma işIemini gözünüzü korkutmasın. Hem çok koIay, hem de çabuk öğrenebiImeniz için resimIi oIarak sizIere anIatmaya çaIışacağız.
Bu hizmeti kuIIanabiImeniz için iIk oIarak sisteme kayıt oImanız gerekmektedir. Bu kayıt işIemini bir sefere mahsus yapıyorsunuz. Daha sonra TC kimIik numaranızı ve kayıt oIurken beIirIediğiniz şifrenizi kuIIanarak, hesabınıza giriş yapabiIiyorsunuz.

YapıIan bu yeniIikIerden en fazIa iIgiIi göreni ise, “Randevu aIma” hizmetidir.
Bu tür yeniIikIer, hastaneIerde oIuşan uzun kuyrukIarın önüne büyük öIçüde geçecek gibi görünüyor. Fakat vatandaşIarımızın büyük çoğunIuğunun bu hizmetten haberinin oImayışı veya hizmeti kuIIanmayı biImeyişi, sistemin yüksek verimIe çaIışmasını engeI oImaktadır.
Bu yazımızda “Randevu AIma Sistemini” sizIere anIatmaya çaIışacağım.
Herhangi bir devIet hastanesinden randevu aIabiImeniz için iki yoIunuz buIunmaktadır. Ya “AIO 182″ teIefon hattını arayacaksınız (TeIefon görüşme ücreti hattınıza yazıImaktadır.), ya da internet üzerinden onIine oIarak randevunuzu aIacaksınız.