1

Cemal Süreyadan ....
Cemal Süreya


Sevgilim olsun istemiyorum..
Sevdi
ğ
im olsun istiyorum..
Hergün "görmek" de
ğ
il..
Benim oldu
ğunu bilmek istiyorum!

Elini tutmak de
ğil..

...Kiyamadan sadece gözlerine bakmak istiyorum!2 gün de
ğil ebediyen sürsün istiyorum!

U
ğruna ölmek değil..

O'nun için ya
şamak istiyorum!
0 yorum:

Yorum Gönder