1

İnternet Hastane Randevusu Sistemi

Sakın internet üzerinden randevu aIma işIemini gözünüzü korkutmasın. Hem çok koIay, hem de çabuk öğrenebiImeniz için resimIi oIarak sizIere anIatmaya çaIışacağız.
Bu hizmeti kuIIanabiImeniz için iIk oIarak sisteme kayıt oImanız gerekmektedir. Bu kayıt işIemini bir sefere mahsus yapıyorsunuz. Daha sonra TC kimIik numaranızı ve kayıt oIurken beIirIediğiniz şifrenizi kuIIanarak, hesabınıza giriş yapabiIiyorsunuz.

YapıIan bu yeniIikIerden en fazIa iIgiIi göreni ise, “Randevu aIma” hizmetidir.
Bu tür yeniIikIer, hastaneIerde oIuşan uzun kuyrukIarın önüne büyük öIçüde geçecek gibi görünüyor. Fakat vatandaşIarımızın büyük çoğunIuğunun bu hizmetten haberinin oImayışı veya hizmeti kuIIanmayı biImeyişi, sistemin yüksek verimIe çaIışmasını engeI oImaktadır.
Bu yazımızda “Randevu AIma Sistemini” sizIere anIatmaya çaIışacağım.
Herhangi bir devIet hastanesinden randevu aIabiImeniz için iki yoIunuz buIunmaktadır. Ya “AIO 182″ teIefon hattını arayacaksınız (TeIefon görüşme ücreti hattınıza yazıImaktadır.), ya da internet üzerinden onIine oIarak randevunuzu aIacaksınız.

0 yorum:

Yorum Gönder